1. Generelle vilkår og betingelser 

Konkurrencen organiseres af Carlsberg Danmark (Carlsberg Danmark A/S, CVR nr. 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V).

Det er gratis at deltage i konkurrencen

Konkurrencen er ikke sponseret, promoveret eller administreret af Facebook, YouTube eller Soundboks, TV2 Play, Discovery, Instagram, Splash (billboard outdoor), AFA JCDecaux (abribus), OOHMedia (bus), Spotify, Bauer media, STEP, Matterkind

Din Facebook-profil skal være oprettet i overensstemmelse med Facebooks regler

Alle præmier i forbindelse konkurrencen er personlige og kan ikke overføres til en anden person

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter tilsvarende prisen

 

  1. Vilkår og betingelser for konkurrencen på tuborg.dk:

Du deltager i konkurrencen ved at svare rigtigt på spørgsmålet og udfylde formularen på tuborg.dk

Man må KUN indsende et svar ind pr. person

Sender man mere end et svar ind, er det, det første svar, der er gældende

Konkurrencen løber fra den 12. juli 2021 til og med 22. august 2021.

Vi trækker 1 tilfældig vinder hver dag inden kl. 12. Dagens vinder trækkes altid blandt de rigtige svar fra dagen før. Den første vinder trækkes d. 12 juli 2021 og den sidste vinder trækkes 22. august 2021

Ansatte i Carlsberg Danmark, medlemmer i deres husstand og enhver person, som er direkte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage

Præmien er en specialdesignet Tuborg Soundboks til en værdi af 7.017 kr. inkl moms

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven

Hvis du har vundet:

Bliver du kontaktet direkte af Carlsberg Danmark via det telefonnummer, der er opgivet under tilmeldingen til konkurrencen umiddelbart efter lodtrækningen blandt de rigtige svar

Vil præmien blive sendt til den adresse der er opgivet under tilmeldingen til konkurrencen inden for 14 dage

Konkurrencen har til formål at underholdende og markedsføre Tuborg. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Tuborg.

 

 

  1. Privatlivspolitik – Tuborg Soundboks konkurrence

3.1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig
Du finder vores kontaktoplysninger her:

   Carlsberg Danmark A/S
   CVR-nr. 25508386
   J.C. Jacobsens Gade 1
   1799 København V
   www.carlsberggroup.com/

 

4.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af vinder og henvendelse til vinder

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vores legitime interesse i at behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

4.3. Kategorier af personoplysninger

Dit fulde navn

Dit telefon nr. så vi kan kontakte dig, hvis du vinder

Din e-mail adresse, så vi kan følge op, hvis du har vundet

Din adresse til at sende præmien, såfremt du vinder konkurrencen

 

4.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

IT leverandører som led i drift og support af vores IT systemer

Wibroe, Duckert & Partners og Thinkhouse, der håndterer udtrækning af vindere og sending af præmier

 

4.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen

 

4.6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Vi forbeholder os retten til at gemme personlige data på vinderne i op til 90 dage, efter at konkurrencen har fundet sted efter saglig begrundelse.

 

4.7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på persondata@carlsberg.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Ret til at oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16

Ret til sletning

Du har i en række tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.