Lovgivning

Salg og udskænkning
Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år, og man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 % vol. og derover.

I restaurationer, diskoteker m.v. er det forbudt at servere alkohol for personer, der ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer.

Færdselsloven
Det er strafbart at køre eller forsøge at køre bil med en promille på over 0,5. Se mere på sikkertrafik.dk.

Links

www.goda.dk 

www.sundhedsstyrelsen.dk